• TAKA Original Cosmic Univ. Yeh momo black green Alien V-neck knit vest in y2k kidcore style, made from 28 % Arcylic, 21% nylon, 21%viscose, 30% polyester
  • TAKA Original Cosmic Univ. Yeh momo Alien heartcore knit vest
  • TAKA Original Cosmic Univ. Yeh momo Alien heartcore knit vest
  • TAKA Original Cosmic Univ. Yeh momo Alien heartcore knit vest
  • TAKA Original Cosmic Univ. Yeh momo Alien heartcore knit vest
  • TAKA Original Cosmic Univ. Yeh momo Alien heartcore knit vest
  • TAKA Original Cosmic Univ. Yeh momo Alien heartcore knit vest
  • TAKA Original Cosmic Univ. Yeh momo Alien heartcore knit vest
  • TAKA Original Cosmic Univ. Yeh momo Alien heartcore knit vest
  • TAKA Original Cosmic Univ. Yeh momo Alien heartcore knit vest

TAKA Original Cosmic Univ. Yeh momo Alien heartcore knit vest

Regular price $76.00
Size:
Color: